You cannot place a new order from your country. United States

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WirelessCom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rozłogi 14/3, zwana dalej rainbowcupswłaściciel witryn internetowych dostępnych pod adresami:

 1.     rainbowcups.eu
 2.     rainbowcups.freshdesk.com

 

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na serwerach firmy rainbowcups oraz przez zaufanych partnerów:

 

 1.         Freshworks, Inc.
 2.         Google LLC
 3.         The Rocket Science Group
 4.         OVH Sp. z o.o.
 5.         H88 S.A.
 6.         Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
 7.         METIS Kancelaria Prawno – Podatkowa Spółka z o.o.

 

Kontakt w sprawie informacji o przechowywaniu danych osobowych

Wszelkie informacje na temat posiadanych przez nas danych osobowych, sposobie ich przetwarzania, edycji oraz usunięcie możliwe jest poprzez e-mail: gdpr@rainbowcups.eu.

 

Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie:

 •       podczas składania przez Ciebie zamówienie w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem rainbowcups.eu;
 •       podczas składanie zamówienia poprzez adres e-mail;
 •       podczas wysłania do nas zapytania związanego z naszą działalnością;
 •       podczas bezpośredniego spotkania z nami podczas imprez targowych, konferencji, negocjacji handlowych, itp.;

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez rainbowcups

Przetwarzamy Twoje dane osobowe

 1.            w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 •            umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wysyłki zakupionego towaru w naszej firmie;
 •            realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszej firmie;
 •            obsługi reklamacji;
 •            obsługi zgłoszeń, zapytań które do nas kierujesz (m.in. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, adres e-mailowy,);
 •            kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

 

 1.            dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa;
 2.            na podstawie prawnie uzasadnionego interesu rainbowcupsw celu:
 •            obsługa Twoich próśb, zapytań przekazywanych nam poprzez pocztę elektroniczną oraz przez połączenie telefoniczne, formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 •            windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 •            przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1.         na podstawie osobnej, dobrowolnej zgody w postaci zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś (poprzez e-maila w tej sprawie na adres gdpr@rainbowcups.eu.). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 

 •       adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, - klient indywidualny
 •       adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz dane firmowe takie jak: nazwa, adres, NIP - klient biznesowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani odpowiedzieć na twoje zapytanie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać usług firmy rainbowcups.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Uprawnienia wobec rainbowcups dotyczące przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •       w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •       w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę rainbowcups; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 •       w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 •       w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •       przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 •       Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz po zrealizowaniu zamówienia przekazywane są do:

 

 •       firm logistycznych oraz kurierskich;
 •       biura podatkowo rachunkowego;

 

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •       dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •       wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •       zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •       statystycznych i archiwizacyjnych,

 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Przekazywanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane mogą zostać przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego i być przechowywane na serwerach zaufanych partnerów rainbowcupsw celu zawarcia i realizacji umowy.